DERATYZACJA ŁÓDŹ - TĘPIENIE GRYZONI - MYSZY / SZCZURÓW - vermin.com.pl

Oferujemy profesjonalne usuwanie myszy i szczurów, w tym zabezpieczanie budynków i terenu wokół nich przed obecnością gryzoni. Świadczymy usługi deratyzacji w Łodzi oraz okolicznych miejscowościach.

Deratyzacja – zwalczanie myszy i szczurów

Występowanie gryzoni wiąże się z szeregiem problemów – czy to w zakładach produkujących żywność, magazynach ją przetrzymujących i punktach gastronomicznych, gdzie stwarzają ryzyko skażenia żywności – czy też w innych miejscach, gdzie mogą szkodzić niszcząc instalacje elektryczne lub po prostu brudzić i zanieczyszczać obręb swojego bytowania. Ponadto szczury i myszy przenoszą bakterie i wirusy, które mogą zagrażać zdrowiu i życiu ludzi. Zdecydowanie zalecamy korzystanie z usług firmy zajmującej się deratyzacją.

Tępimy gryzonie wieloma metodami:

 • za pomocą środków chemicznych – rodentycydy zamieszczane w karmnikach deratyzacyjnych, w różnej formie (bloczki, kostka, granulat, pasta lub postać płynna)
 • za pomocą środków fizycznych – pułapki wielołowne, pułapki zatrzaskowe, pułapki klejowe

Skutecznie usuwamy gryzonie występujące na terenie firmy, wewnątrz i wokół budynków mieszkalnych, w piwnicach.

szczur

 

Deratyzacja

Znaczenie sanitarne deratyzacji

Konieczność zwalczania gryzoni wynika przede wszystkim z możliwości szerzenia przez nie niektórych groźnych chorób zakaźnych i powodowania znacznych strat materialnych w infrastrukturze budynków, przechowywanej żywności czy materiałach medycznych. Powodują duże straty w wyniku zanieczyszczania produktów.
Wyrządzone przez gryzonie szkody ekonomiczne związane są ponadto ze sposobem odżywiania się szczurów i myszy, w tym z uszkodzeniami mechanicznymi powstałymi przez zgryzanie twardych materiałów, jak drewno, kable, rury, nawet beton.

Epidemiologiczna rola gryzoni wiąże się z przenoszeniem drobnoustrojów chorobotwórczych bezpośrednio na człowieka lub poprzez owady pasożytujące na szczurach czy myszach.
Myszy i szczury przenoszą różne biologiczne czynniki chorobotwórcze, takie jak wirusy, riketsje, bakterie, grzyby dermatoficzne i narządowe, a także pasożyty wewnętrzne i zewnętrzne. Gryzonie mogą być bezpośrednim źródłem zakażenia przez chore osobniki lub stanowić ich naturalny rezerwuar.

Do groźnych chorób przenoszonych przez gryzonie należą:

 • wywoływane przez wirusy limfocytarne zapalenie opon mózgowych
 • wścieklizna
 • powodowany przez riketsje dur mysi oraz inne choroby o podłożu bakteryjnym, do jakich zaliczamy:
  • gorączkę szczurzą
  • leptospirozę
  • salmonelozę
  • tularemię
  • jersiniozę
  • dżumę
 • choroby wywoływane przez pierwotniaki i pasożyty tkankowe, takie jak:
  • toksoplazmoza
  • pneumocytoza
  • balantydioza
  • hymenolepioza

Rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych przez gryzonie sprzyja powszechnie duża liczebność tych drugich, występowanie w wielu środowiskach, łatwość przenoszenia przez nie mikroorganizmów na zwierzęta i ludzi oraz podatność na choroby.

Regularna deratyzacja – monitoring aktywności gryzoni

W zwalczaniu szczurów i myszy ważną rolę odgrywa stały monitoring ich aktywności.
Regularna deratyzacja pozwala znacznie zmniejszyć ich lokalną populację oraz utrzymać szkodniki z dala od przechowywanej żywności lub innych produktów.

Przed przystąpieniem do deratyzacji należy oszacować szacunkową wielkość populacji gryzoni oraz zlokalizować miejsca najliczniejszego występowania szkodników. Takiej ocenie powinno być poddane wnętrze budynków oraz ich otoczenie.

Myszy i szczury pozostawiają też po sobie wiele śladów, które czujne okno deratyzatora jest w stanie wychwycić. Jeśli uda się namierzyć ścieżki przebiegu gryzoni, można odnaleźć ich ukryte gniazda lub spiżarnie. Takie ścieżki znajdują się na ogół wzdłuż ścian i ogrodzeń.

Profesjonalną deratyzację można poprzedzić działaniami, które utrudnią gryzoniom przedostawanie się do pokarmu lub uczynią zabezpieczane miejsce mniej dla nich atrakcyjnym. Zsypy i śmietniki powinny być stale przykryte, przechowywana żywność jak najlepiej opakowana (dobrze sprawdzi się też trzymanie jej nieco wyżej od poziomu podłogi), wszelkie nieszczelności w ścianach zlokalizowane i wypełnione, wyeliminowane tak zwane martwe przestrzenie, czyli takie poza zasięgiem wzroku człowieka (często wybierane przez gryzonie na trasy swoich przechadzek).

Liczbę gryzoni w pobliżu oraz wewnątrz zabezpieczonego stacjami deratyzacyjnymi budynku łatwo można ocenić na podstawie ilości spożywanego z zainstalowanych karmników deratyzacyjnych pokarmu, będącego niczym innym jak trutką.

Szybka i skuteczna deratyzacja

Oprócz stałego monitoringu aktywności gryzoni oraz regularnemu jej przeciwdziałaniu, specjalizujemy się w doraźnych zbiegach deratyzacji.
Rozwiążemy każdy problem z nagłym pojawieniem się tych szkodników. Usuniemy myszy z piwnicy, wygnamy szczura z kuchni. Zajmiemy się likwidacją gryzoni niezależnie od skali problemu.

Vermin – sprawdzone i bezpieczne metody deratyzacji.

 

Korzystając ze strony, wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Rozumiem