HACCP ŁÓDŹ - WDRAŻANIE, KONTROLA SYSTEMU HACCP - vermin.com.pl

HACCP – Ochrona przed szkodnikami, monitoring aktywności szkodników

System HACCP został opracowany w celu kontroli i rozpoznania zagrożeń, jakie mogą się pojawiać w procesie produkcji lub składowania żywności – czyli wszystkiego co może przynieść szkodę konsumentowi. Poprzez obserwację każdego z etapów produkowania żywności i stawianie pytania „co mogłoby pójść źle?”, jesteśmy w stanie rozpoznać zagrożenie oraz dokonać odpowiednich czynności zapobiegawczych.
Współpracujemy z firmami w obszarze Łodzi i okolicznych miejscowości.

System HACCP opiera się na:

  • analizie zagrożeń zdrowotnych
  • krytycznych punktach kontroli, które są ustalane na podstawie przeprowadzonej analizy zagrożeń

Od 1 stycznia 2006 r. wszystkie podmioty, które produkują i wprowadzają żywność do obrotu, mają obowiązek stosowania zasad systemu HACCP. Obowiązek posiadania wdrożonego systemu HACCP reguluje Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o Bezpieczeństwie Żywności i Żywienia (Dz. U. z dnia 27 września 2006 r.), która przywołuje i opiera się m.in. na przepisach:

  • Rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego
  • Rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego

System HACCP można zintegrować z systemem zarządzania jakością, np. ISO 9000:2000 oraz standardami ISO 22000:2005, IFS czy BRC.

Zintegrowane metody zwalczania szkodników w HACCP

Zintegrowane metody zwalczania szkodników obejmują wszelkie działania ograniczające rozwój ich populacji.
Poza profilaktyką, istotny jest stały monitoring obecności szkodników, stosowanie metod fizycznych (pułapki owadobójcze, lepy na owady, lampy owadobójcze, pułapki feromonowe, karmniki deratyzacyjne), chemicznych (chemiczne preparaty przeciw owadom i gryzoniom) oraz dokładne dokumentowane wszystkich działań.

W zintegrowanych metodach tępienia szkodników nacisk jest położony głównie na działania ochraniające obiekt przed inwazją intruzów. Zwalczanie nie sprowadza się tylko do tradycyjnego stosowania środków chemicznych. Ich użycie powinno być ograniczone, traktowane jako ostateczność. Podstawą są działania zapobiegawcze oraz stosowanie profilaktyki.

Ochrona przed szkodnikami wymaga działań wieloetapowych, w których uwzględnić należy:

  • inspekcję obiektu i identyfikację szkodników
  • profilaktykę
  • monitoring
  • stosowanie metod fizycznych
  • stosowanie metod chemicznych

Inspekcja

W tym etapie określa się rodzaj szkodników w poszczególnych częściach obiektu. Należy zidentyfikować występujące tam gatunki.
Inspekcja powinna być przeprowadzona na całym terenie obiektu, wewnątrz i zewnątrz zabudowań. Występująca w pobliżu roślinność krzewiasta i niekoszona trawa mogą stanowić dogodne kryjówki dla owadów i gryzoni.
Podstawą przyszłych działań będzie plan pomieszczeń z zaznaczonymi miejscami rozstawienia zabezpieczeń monitorowanych.

Profilaktyka

Działania profilaktyczne mają na celu niedopuszczenie do obecności i rozwoju szkodników w obiekcie.
Właściwe składowanie odpadków (przetrzymywanie ich w zamkniętych pojemnikach, szybkie i regularne usuwanie) utrudnia szkodnikom bytowanie. Należy również dokonywać przeglądu sprowadzanych do zakładu surowców celem stwierdzenia, czy nie ma w nich szkodników.
Profilaktyka polega na tworzeniu warunków utrudniających szkodnikom bytowanie i rozwój.

Monitoring

Monitoring to systematyczne doglądanie zainstalowanych na terenie obiektu zabezpieczeń (czyszczenie ich, uzupełnianie preparatów, wymiana na nowe) i ewentualne instalowanie kolejnych.
Na podstawie zaobserwowanych ubytków preparatu oraz liczby zlikwidowanej innymi zabezpieczeniami szkodników określamy szacunkową ilość występowania szkodników.
Ponadto sporządzamy wykres wzrostu lub spadku aktywności szkodników na podstawie porównań każdej kolejnej kontroli z poprzednią.
W sytuacji gdy aktywność szkodników stale rośnie, a zwiększanie ilości zamontowanych zabezpieczeń nie skutkuje, podejmujemy decyzję o przeprowadzeniu dodatkowych działań. Zazwyczaj są to doraźne zabiegi z użyciem środków chemicznych lub fizycznych.
Każdą wizytę w obiekcie kończymy sporządzeniem dokumentacji, w której uwzględniamy wszelkie podjęte działania.
 
Vermin – innowacyjne metody zwalczania szkodników.

pułapka na myszy

Korzystając ze strony, wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Rozumiem