HACCP

System HACCP został opracowany celem kontroli i rozpoznania zagrożeń, jakie mogą się pojawiać w procesie produkcji lub składowania żywności – czyli wszystko to, co może przynieść szkodę konsumentowi. Poprzez obserwację każdego z etapów produkowania żywności i stawianie pytania „co mogłoby pójść źle” jesteśmy w stanie rozpoznać zagrożenie.

System HACCP opiera się na:

- analizie zagrożeń zdrowotnych
- krytycznych punktach kontroli, które są ustalane na podstawie przeprowadzonej analizy zagrożeń

Od 1 stycznia 2006 r. wszystkie podmioty które produkują i wprowadzają żywność do obrotu mają obowiązek stosowania zasad systemu HACCP. Obowiązek posiadania wdrożonego systemu HACCP reguluje Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o Bezpieczeństwie Żywności i Żywienia (Dz. U. z dnia 27 września 2006 r.), które przywołuje i opiera się min. na przepisach:

System HACCP można zintegrować z systemem zarządzania jakością np. ISO 9000:2000 oraz standardami ISO 22000:2005, IFS czy BRC.