USUWANIE MRÓWEK ŁÓDŹ - MRÓWKI FARAONA / OGRODOWE - vermin.com.pl

Wykonujemy zabiegi dezynsekcji w celu zwalczania mrówek faraona i mrówek ogrodowych. Usuwanie mrówek przez nas jest skuteczne, a efekt jest długoterminowy. Usługi świadczymy w obszarze i okolicach Łodzi.

Usuwamy mrówki faraona i mrówki ogrodowe

Mrówki często przedostają się do miejsc, w których produkowana i przetwarzana jest żywność, co stwarza ryzyko skażenia tej żywności przez ich ciała. Środki spożywcze zawierające mrówki powinny być niszczone, podobnie jak produkty, do których produkcji owe środki mogły zostać użyte.
Czynniki te mogą doprowadzić do utraty reputacji przez firmę oraz narazić ją na straty finansowe. Nie mniej problematyczna jest obecność mrówek wokół lokali gastronomicznych, w ogrodzie czy w mieszkaniu.

Do tępienia mrówek faraona posługujemy się trutkami pokarmowymi, natomiast mrówki ogrodowe zwalczamy głównie opryskiem chemicznym.

mrówka

Mrówki faraona (Monomorium pharaonis L.)

Występowanie

Rozprzestrzenianie się mrówek faraona jest związane z procesem urbanizacji, a ściślej z rozwojem budownictwa wielorodzinnego. Kiepskie wykonawstwo budynków, mało szczelne, porowate materiały budowalne, spękania i szpary w ścianach stwarzają dobre warunki dla gnieżdżenia się mrówek.

Sieć centralnego ogrzewania niezwykle sprzyja rozwojowi populacji mrówek faraona. Charakterystyczne dla nich jest to, że występują wyłącznie w dobrze ogrzanych pomieszczeniach. Piony kanalizacyjne w blokach mieszkalnych wydają się zatem idealnym miejscem dla tych mrówek i stanowią bazę wypadową do poszczególnych mieszkań.

Mrówki faraona, poza lokalami mieszkalnymi, mogą pojawiać się w obiektach użyteczności publicznej – w szpitalach, piekarniach, restauracjach, hotelach, zakładach przetwórstwa spożywczego.

Mrówki te gnieżdżą się wszędzie: pod kafelkami, pod tynkami, pod boazerią, blisko instalacji grzewczych i hydraulicznych, w pobliżu zlewozmywaków i wanien, za szafkami, w złączach mebli, w agregatach lodówek. W mieszkaniach zasiedlają przede wszystkim kuchnie i łazienki, a z pomieszczeń ogólnego użytku: hydrowęzły, pralnie, zsypy.

Mrówki faraona są wszystkożerne, preferują słodycze oraz mięso i tłuszcze. Mogą też konsumować mydło, krochmal i kosmetyki, w ich jadłospisie są także martwe owady i gryzonie.
Często starają się dotrzeć do głębszych, bardziej wilgotnych warstw pokarmu, przez co łatwo można je przenieść wraz z żywnością. Pokarm zbierają najchętniej nocą, kiedy są mniej niepokojone.
Ilość spożytego pokarmu może odpowiadać trzykrotnej wadze tych owadów.

Morfologia

Samce i samice mrówek faraona mają dwie pary błoniastych, przeźroczystych skrzydeł, a robotnice są bezskrzydłe. Odwłok z tułowiem połączony jest stylikiem zbudowanym z dwóch segmentów. Czułki składają się z 12 segmentów, są zakończone trójczłonową buławką.
Robotnice są barwy od jasnożółtej do czerwono-brunatnej, ich długość ciała wynosi 1,8-2,5mm.
Samice są prawie dwukrotnie większe (3,4-4,8mm), ciemnobrązowe, z dużym kulistym odwłokiem.
Samce pojawiają się najczęściej jesienią, są czarno-brunatne, długości 2,8-3,1mm. Żyją zaledwie 2-3 tygodnie.

Biologia

Mrówki faraona prowadzą społeczny tryb życia, dzieląc się funkcjami.
Robotnice (żyją około 2 miesięcy) przynoszą pokarm i wodę, niezbędne do wyżywienia całego gniazda.
Samice rzadko opuszczają gniazdo, ich główną funkcją jest składanie jaj. Długość życia samic wynosi około 9 miesięcy, w tym czasie mogą złożyć około 300 jaj.

Gniazda mrówek faraona, pomimo że są małe, mogą mieścić kilka tysięcy robotnic i kilkadziesiąt samic. Znajdują się w nich owady w różnych stadiach rozwoju.
W przypadku gdy zagęszczenie w gnieździe jest zbyt duże, robotnice wywędrowują z nich wraz z samicami w poszukiwaniu dla siebie nowych, korzystnych miejsc do zasiedlenia. Niekiedy samice wychodzą z gniazd zwabione szczególnie atrakcyjnym pokarmem.
Gniazd tych mrówek nie widzimy, ale spostrzec możemy drogi do nich prowadzące. Robotnice wędrują często tymi samymi szlakami po pokarm i z nim z powrotem do gniazd, toteż na ścianach w tych miejscach tworzą się charakterystyczne wyżłobienia.

Profilaktyka

Czynności profilaktyczne teoretycznie wiążą się z wprowadzeniem owadoszczelności pomieszczeń. Teoretycznie, ponieważ w praktyce szczelności takiej nie sposób uzyskać.
Można nieco zmniejszyć migrację mrówek, utrudnić im przemieszczanie się poprzez likwidację wszelkich szpar i szczelin, przede wszystkim przy rurach kanalizacyjnych i grzewczych, futrynach drzwiowych i okiennych, listwach przypodłogowych.
Istotne jest uporządkowanie miejsc, w których są ubytki w tynku lub w kafelkach.
Należy unikać zwartej budowy ścian, szczególnie w kuchni.
Nie wskazane jest zakładanie boazerii lub tapetowanie ścian. Sprzyja to gnieżdżeniu się mrówek, gdyż owady te szukają miejsc ciemnych i spokojnych.

Tępienie mrówek faraona

Trudności w zwalczaniu tych mrówek powodowane są ich społecznym trybem życia, usytuowaniem gniazd w miejscach niedostępnych i niewidocznych, szerokimi preferencjami pokarmowymi oraz odpornością na długie okresy głodzenia.

Likwidacja całej populacji mrówek faraona, zamieszkującej blok mieszkalny lub wieżowiec nie jest łatwym zadaniem, szczególnie gdy zabiegowi dezynsekcji poddawane jest jedno mieszkanie.
My jednak jesteśmy w stanie zwalczyć mrówki w poszczególnych mieszkaniach. Dzięki sprawdzonym metodom w połączeniu ze środkami najnowszej generacji, możemy zabezpieczyć dowolną liczbę lokali przed intruzami. Nawet pojedyncze mieszkanie, umiejscowione pomiędzy zamieszkanymi przez mrówki szachtami, nie jest dla nas problemem.

Przeprowadzimy likwidację mrówek wszędzie, gdzie się pojawią. Vermin

 

Korzystając ze strony, wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Rozumiem