ZWALCZANIE MRÓWEK

Mrówki uważane są za bardzo pracowite stworzenia żyjące w zorganizowanej społeczności, w której każda z nich odgrywa przypisaną sobie rolę, przyczyniając się do właściwego funkcjonowania całego mrowiska. Dziko żyjące mrówki np. w lasach uważane są za pożyteczne gdyż eliminują larwy wielu gatunków szkodników.

Mrówki często przedostają się do kuchni i miejsc, w których produkowana i przetwarzana jest żywność, a co za tym idzie istnieje ryzyko skażenia tejże żywności przez ich ciała. Żywność zawierająca mrówki musi być zniszczona w celu zapobiegnięcia skażenia innych pokarmów. Te i wiele innych czynników mogą doprowadzić do utraty reputacji przez firmę oraz strat finansowych.